Política de privacitat - Tienda Steampunk roba Alternativa
Productes

Política de privacitat

Metro conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, informes a ells usuaris de metro.tienda sobre la seva política de protecció de dades que serà d'aplicació en el tractament de les dades personals que són proporcionats per l'usuari quan entrar, utilitza o es registra en metro.tienda.

Metro garantiza el tratamiento confidencial de los datos personales de los usuarios, així com, conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, protecció de dades personals, que han adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provenen de l'acció humana o del medi físic o natural.

De la mateixa manera, Metro informa al usuario que las instalaciones, sistemas y ficheros en las que se albergan los datos personales cumplen con las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, qual és aprovat per les mesures de seguretat aplicables a fitxers automatitzats de dades personals.

Registre de visites:

Metro comunica a los usuarios de metro.tienda que la dirección IP con la que accede al servidor de Metro, la data i hora d'accés, a més de les pàgines que visita estan allotjats en aquest servidor, quedarán recogidas y almacenadas en un archivo LOG que será objeto de tratamiento por parte de Metro a los efectos de contabilizar las visitas que recibe metro.tienda así como para la realización de estadísticas.

Registre d'usuari:

Les dades personals dels usuaris al registre d'usuaris de metro.tienda són objecte de tractament automatitzat i incorporades a un fitxer de responsabilitat personal de dades metro.tienda, degudament inscrit en l'agència de protecció de dades.

Aquestes dades hauran de ser veritables, exacta, completa i actualitzada, sent l'únic responsable per qualsevol dany o perjudici a l'usuari, directa o indirecta, que pudiera ocasionar a Metro o a cualquier tercero a causa de la falsedad, inexactitud, fracàs o no actualitzant.

Si l'usuari és menors d'edat, se advierte que ha de obtener la autorización previa del mayor a cuyo cargo se encuentre para facilitar los datos personales que se soliciten. Metro se exime de cualquier tipo de responsabilidad por el incumplimiento de este requisito.

La finalitat de la recollida i el tractament de les dades personals sol·licitades en metro.tienda:

  • la identificación del usuario con el propósito de una atención más personalizada;
  • la administración, l'estudi i millora dels serveis oferts;
  • el estudio y el diseño de nuevos servicios en virtud de las preferencias de los usuarios;
  • el envío de información técnica, informació comercial i sobre metro.tienda

El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d'accés a ells fitxers automatitzats, ser capaç d'exercir els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació de protecció de dades. Amb aquesta finalitat, Metro ha habilitado unos procesos sencillos y gratuitos que están a disposición del usuario.

Los datos personales facilitados a Metro no serán cedidos a terceros sin autorización previa por parte del titular de los mismos, excepte en aquells casos expressament previstes pel dret, i sempre que els requisits establerts en el mateix.

En qualsevol cas, el consentiment de l'usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocables en tot moment, preavisar per fer-ho d'una comunicació electrònica a l'e-mail de contacte pàgina.

Ús de Cookies:

Per tal d'agilitar el servei, identificant amb la màxima celeritat a cada usuari, Metro comunica que para el correcto funcionamiento de metro.tienda es necesario el uso de “Cookies”. Aquesta eina, que s'instal·la en el disc dur de sistema informàtic de l'usuari, utilitzat per emmagatzematge i posterior recuperació d'informació específica sobre l'ús que es fa de metro.tienda, però no es recull cap dades personals identificatives de l'usuari.

En compliment de la legislació vigent de protecció de dades, se informa a los usuarios que cumplimenten el formulario correspondiente que sus datos de carácter personal pasarán a formar parte de un fichero automatizado titularidad de Metro, per a gestionar la subscripció i et mantindrem informat de totes les ofertes i promocions que poden ser d'interès.

Metro como responsable del tratamiento, Es garanteix el compliment de les normes de protecció de dades, concretamente de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Metro dispone de las medidas de seguridad que garantizan la seguridad y la confidencialidad en el tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal. En qualsevol moment l'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades, enviar una comunicació per escrit a l'adreça esmentada o via correu electrònic Hola@metro.tienda.